استخر پدیده کرج -استخر انقلاب کرج - استخر روباز انقلاب کرج - استخر باشگاه انقلاب کرج - استخر کرج - خرید بلیت استخر پدیده.webp
استخر-روباز-پدیده-کرج-شب-تفریح-شنا-ورزش-آب-درمانی-سانس-استخر-بزرگ.webp
استخر-روباز-انقلاب-کرج-پدیده-بلیت-رزرو-پولرو-رزرو-آنلاین-بلیط-غروب-استراحتگاه.webp
رختکن-استخر-روباز-پدیده-کرج-استخر روباز کرج -بلیت.webp
استخر-پدیده-کرج -روباز-چهارفصل-استخر چهارفصل-.webp
سونا-روباز-سونا خشک-حمام آفتاب-تراس آفتاب.webp
استخر پدیده کرج -استخر انقلاب کرج - استخر روباز انقلاب کرج - استخر باشگاه انقلاب کرج - استخر کرج - خرید بلیت استخر پدیده.webp
استخر-روباز-پدیده-کرج-شب-تفریح-شنا-ورزش-آب-درمانی-سانس-استخر-بزرگ.webp
استخر-روباز-انقلاب-کرج-پدیده-بلیت-رزرو-پولرو-رزرو-آنلاین-بلیط-غروب-استراحتگاه.webp
رختکن-استخر-روباز-پدیده-کرج-استخر روباز کرج -بلیت.webp
استخر-پدیده-کرج -روباز-چهارفصل-استخر چهارفصل-.webp
سونا-روباز-سونا خشک-حمام آفتاب-تراس آفتاب.webp

استخر روباز پدیده کرج

امروز باز است
تا ساعت 23:00
شروع قیمت
233,000 تومان
آدرس:
کرج، بلوار باغستان- مجموعه ورزشی انقلاب، استخر پدیده
شماره تماس:
02634457442
امکانات مجموعه
امکانات عمومی
استخر سرپوشیده
سونا خشک
جکوزی
ماساژ
استخر روباز
اتاق سیگار
حوضچه آب سرد
چاله فضایی
سونا بخار
کافی شاپ
فست فود
سرسره پیچ
پارکینگ
حمام سنتی
استخر کودکان
باشگاه بدنسازی
آب درمانی
تراس آفتاب
فروشگاه لوازم شنا
فیش اسپا
غار نمک
تونل مه
بوفه
تونل آب سرد

رزرو بلیت مجموعه استخر روباز پدیده کرج

سانس آقایان
10%
مدت استفاده 2 ساعت میباشد
دوشنبه 1403/05/01
شروع سانس 18:00:00 | پایان سانس 23:00:00
سانس آقایان
10%
مدت استفاده 3 ساعت میباشد
دوشنبه 1403/05/01
شروع سانس 18:00:00 | پایان سانس 23:00:00
سانس آقایان
10%
سانس آزاد
دوشنبه 1403/05/01
شروع سانس 18:00:00 | پایان سانس 23:00:00
سانس آقایان
10%
مدت استفاده 2 ساعت میباشد
سشنبه 1403/05/02
شروع سانس 18:00:00 | پایان سانس 23:00:00
سانس آقایان
10%
مدت استفاده 3 ساعت میباشد
سشنبه 1403/05/02
شروع سانس 18:00:00 | پایان سانس 23:00:00
سانس آقایان
10%
سانس آزاد
سشنبه 1403/05/02
شروع سانس 18:00:00 | پایان سانس 23:00:00
سانس آقایان
10%
مدت استفاده 2 ساعت میباشد
چهارشنبه 1403/05/03
شروع سانس 18:00:00 | پایان سانس 23:00:00
سانس آقایان
10%
مدت استفاده 3 ساعت میباشد
چهارشنبه 1403/05/03
شروع سانس 18:00:00 | پایان سانس 23:00:00
سانس آقایان
10%
سانس آزاد
چهارشنبه 1403/05/03
شروع سانس 18:00:00 | پایان سانس 23:00:00
سانس آقایان
10%
مدت استفاده 2 ساعت میباشد
پنجشنبه 1403/05/04
شروع سانس 18:00:00 | پایان سانس 23:00:00
سانس آقایان
10%
مدت استفاده 3 ساعت میباشد
پنجشنبه 1403/05/04
شروع سانس 18:00:00 | پایان سانس 23:00:00
سانس آقایان
10%
سانس آزاد
پنجشنبه 1403/05/04
شروع سانس 18:00:00 | پایان سانس 23:00:00
سانس آقایان
10%
مدت استفاده 2 ساعت میباشد
جمعه 1403/05/05
شروع سانس 09:00:00 | پایان سانس 14:00:00
سانس آقایان
10%
مدت استفاده 3 ساعت میباشد
جمعه 1403/05/05
شروع سانس 09:00:00 | پایان سانس 14:00:00
سانس آقایان
10%
سانس آزاد
جمعه 1403/05/05
شروع سانس 09:00:00 | پایان سانس 14:00:00
سانس آقایان
10%
مدت استفاده 2 ساعت میباشد
شنبه 1403/05/06
شروع سانس 18:00:00 | پایان سانس 23:00:00
سانس آقایان
10%
مدت استفاده 3 ساعت میباشد
شنبه 1403/05/06
شروع سانس 18:00:00 | پایان سانس 23:00:00
سانس آقایان
10%
سانس آزاد
شنبه 1403/05/06
شروع سانس 18:00:00 | پایان سانس 23:00:00
سانس آقایان
10%
مدت استفاده 2 ساعت میباشد
یکشنبه 1403/05/07
شروع سانس 18:00:00 | پایان سانس 23:00:00
سانس آقایان
10%
مدت استفاده 3 ساعت میباشد
یکشنبه 1403/05/07
شروع سانس 18:00:00 | پایان سانس 23:00:00
سانس آقایان
10%
سانس آزاد
یکشنبه 1403/05/07
شروع سانس 18:00:00 | پایان سانس 23:00:00
سانس بانوان
9%
مدت استفاده 3 ساعت میباشد
دوشنبه 1403/05/01
شروع سانس 09:00:00 | پایان سانس 17:00:00
سانس بانوان
9%
سانس آزاد
دوشنبه 1403/05/01
شروع سانس 09:00:00 | پایان سانس 17:00:00
سانس بانوان
9%
مدت استفاده 2 ساعت میباشد
دوشنبه 1403/05/01
شروع سانس 09:00:00 | پایان سانس 17:00:00
سانس بانوان
9%
مدت استفاده 3 ساعت میباشد
سشنبه 1403/05/02
شروع سانس 09:00:00 | پایان سانس 17:00:00
سانس بانوان
9%
سانس آزاد
سشنبه 1403/05/02
شروع سانس 09:00:00 | پایان سانس 17:00:00
سانس بانوان
9%
مدت استفاده 2 ساعت میباشد
سشنبه 1403/05/02
شروع سانس 09:00:00 | پایان سانس 17:00:00
سانس بانوان
9%
مدت استفاده 3 ساعت میباشد
چهارشنبه 1403/05/03
شروع سانس 09:00:00 | پایان سانس 17:00:00
سانس بانوان
9%
سانس آزاد
چهارشنبه 1403/05/03
شروع سانس 09:00:00 | پایان سانس 17:00:00
سانس بانوان
9%
مدت استفاده 2 ساعت میباشد
چهارشنبه 1403/05/03
شروع سانس 09:00:00 | پایان سانس 17:00:00
سانس بانوان
9%
مدت استفاده 3 ساعت میباشد
پنجشنبه 1403/05/04
شروع سانس 09:00:00 | پایان سانس 17:00:00
سانس بانوان
9%
سانس آزاد
پنجشنبه 1403/05/04
شروع سانس 09:00:00 | پایان سانس 17:00:00
سانس بانوان
9%
مدت استفاده 2 ساعت میباشد
پنجشنبه 1403/05/04
شروع سانس 09:00:00 | پایان سانس 17:00:00
سانس بانوان
9%
مدت استفاده 3 ساعت میباشد
جمعه 1403/05/05
شروع سانس 15:00:00 | پایان سانس 22:00:00
سانس بانوان
9%
سانس آزاد
جمعه 1403/05/05
شروع سانس 15:00:00 | پایان سانس 22:00:00
سانس بانوان
9%
مدت استفاده 2 ساعت میباشد
جمعه 1403/05/05
شروع سانس 15:00:00 | پایان سانس 22:00:00
سانس بانوان
9%
مدت استفاده 3 ساعت میباشد
شنبه 1403/05/06
شروع سانس 09:00:00 | پایان سانس 17:00:00
سانس بانوان
9%
سانس آزاد
شنبه 1403/05/06
شروع سانس 09:00:00 | پایان سانس 17:00:00
سانس بانوان
9%
مدت استفاده 2 ساعت میباشد
شنبه 1403/05/06
شروع سانس 09:00:00 | پایان سانس 17:00:00
سانس بانوان
9%
مدت استفاده 3 ساعت میباشد
یکشنبه 1403/05/07
شروع سانس 09:00:00 | پایان سانس 17:00:00
سانس بانوان
9%
سانس آزاد
یکشنبه 1403/05/07
شروع سانس 09:00:00 | پایان سانس 17:00:00
سانس بانوان
9%
مدت استفاده 2 ساعت میباشد
یکشنبه 1403/05/07
شروع سانس 09:00:00 | پایان سانس 17:00:00

نزدیکترین ها

امتیاز کاربران به مجموعه استخر روباز پدیده کرج

5

8 نظر
کیفیت ارائه خدمات
نحوه برخورد پرسنل مجموعه
کیفیت تصفیه آب و حفظ پاکیزی استخر
قیمت در مقابل کیفیت مجموعه
مکان مناسب و دسترسی به وسایل حمل و نقل
برای ثبت نظر وارد حساب کاربری خود شوید
کد تخفیف برای شما
تا به شما کمک کنه هرلحظه که نیاز داشتی خرید بلیت استخر و پارک آبی رو براحتی تهیه کنی! علاوه بر این ما اطلاعاتی از قبیل سانس ها، امکانات، ویژگی و حتی رزرو بلیت رو برای شما فراهم میکنیم ماموریت ما این است که این امکان را فراهم کنیم تا هر کسی بدون دغدغه و بدون اشکالات، بلیت استخر خودش رو در دسترس داشته باشه.
نمادها
نماد اعتماد الکترونیک
شبکه های اجتماعی